بیشتر بدانیم

ارسال خودکار جهانگردی

به منظور تهیه اطلاعات و آمار جامعی از دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در سطح کشور و به نیز جلوگیری از فعالیت دفاتر فاقد مجوز، سازمان میراث

گزارش مالیات

در اجرای مفاد ماده(۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۱۰۷۰۴/۲۰۰ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور،

نرم افزار همراه آس

 دریافت مجوز نرم افزار همراه آس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  دریافت مجوز رسمی نرم افزار همراه آس به شماره 20107939 از مرکز توسعه فناوری

نرم افزارهای مرتبط با هتلداری

logo one
logo two
logo three
logo four