این مرکز در سال 1379 فعالیت خود را با مدیریت مهندس علی فرهبد درزمینه کامپیوتر آغاز کرد. این مرکز به برنامه نویسی تحت سیستم عامل DOS و WINDOWS محدود می شد ولی رشد روز افزون دانش فناوری اطلاعات در ایران ما را بر آن داشت که فعالیت خود را افزایش داده تا بتوانیم در دنیای IT جایگاه خود را حفظ کرده باشیم.از این رو با به کار گیری تجارب خود و به خدمت گرفتن دانش مهندسین فارغ التحصیل دانشگاهی حیطه فعالیت خود را گسترش داده تا آنجا که امروز می توانیم در زمینه های مختلفی فعالیت نماییم.