لیست مشتریان مربوط به نرم افزار هتلداری آس را از روی نشانگرهای مشخص شده بر روی نقشه میتوانید ملاحظه بفرمایید.