7894سامانه پیامکی نرم افزار آس به شما این امکان را می دهد که با سادگی این ارتباط موثر را با مسافرین خود برقرار نمایید هتل ها می توانند کیفیت خدمات خود را با ارسال یک پیامک قدردانی و تشکر پس از خارج شدن مسافر از هتل، ارتقاء دهند، آنها همچنین می توانند در صورتیکه که مسافر وسیله را در هتل جا گذاشته باشد، آن را با پیامک مطلع نمایند.

قابلیت و امکانات پیامکی نرم افزار هتلداری آس:

  1. گزارشگیری پیامک های ارسالی و دریافتی
  2. قابلیت ارسال پیامک تولد مهمانان مقیم و خروجی
  3. ارسال پیامک خوشامدگویی به مهمان پس از ثبت فرم پذیرش
  4. قابلیت ارسال پیامک تشکر به مهمان پس از فرم تسویه حساب
  5. امکان ارسال پیامک اشغال موقت به مهمان پس از پذیرش مهمان
  6. با ارسال پیام تبریک و تهنیت در مناسبت های مختلف به میهمانان
  7. قابلیت ارسال پیامک انبوه به مهمانان ورودی و خروجی
  8. ارسال پیامک به اشخاص و طرف قرارداهای ثبت شده در نرم افزار

p3