هتل-آپارتمان-2-300x188

نرم افزار هتل آپارتمان آس (نسخه ویژه)

60,000,000 ریال

نرم افزار آس با در نظر گرفتن اصول معرفی و شناخت عمومی اماکن به صورت اینترنتی , طراحی و بهینه سازی ،ارسال آمار اماکن به صورت خودکار انجام میدهد.

Product Description

نرم افزار فوق قابلیت اجرا در محیط شبکه را داشته و می توان آن را بر روی ایستگاههای مختلف اجرا نمود.
قابل اتصال به دستگاه سانترال (مرکز تلفن) و تفکیک تلفن های میهمانان و درج آنها در صورتحساب ایشان در هتلهایی که ازمراکزتلفن پاناسونیک و یا زیمنس و … استفاده می‌نمایند این نرم افزار قابلیت اتصال به دستگاه سانترال (از طریق نرم افزار کنترل تماس های تلفنی محصول این شرکت) را داشته و میتواند تلفن های میهمانان را در صورتحساب ایشان ثبت نماید.
امکان باز کردن و بستن تلفن اتاق در هنگام ورود و یا خروج میهمان در سانترالهای پاناسونیک با استفاده از نرم افزار و سخت افزار کنترل داخلی طراحی شده بدین منظور توسط این مرکزدر هتل هایی که از مراکز تلفن پاناسونیک استفاده می نمایند این نرم افزار قابلیت برقراری ارتباط با سانترال را داشته و می تواند در هنگام ورود و یا خروج میهمان (چک این و چک اوت) صفر داخلی اتاق وی را بسته و یا باز نماید.(این عملیات از طریق سخت افراز کنترل داخلی طراحی شده توسط این مرکز انجام می گیرد)