این مرکز با نیاز سنجی و در پاسخ به در خواست مشتریان محترم، نرم افزار هتلداری آس را در سه سطح هتل ، هتل آپارتمان و مهمانپذیر ارائه نموده است که این موضوع علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها  مشتری امکانات نرم افزاری متناسب با نیاز وی را در اختیار ایشان قرار می دهد.

هتل-هتل آپارتمانمهمانپذیر

مشخصات نرم افزار هتلداری آس     مشخصات نرم افزار هتل آپارتمان آس       مشخصات نرم افزار مهمانپذیر آس

جهت مشاهده لیست قیمت نرم افزار هتلداری آس ، هتل آپارتمان آس و مهمانپذیر آس کلیک نمایید.

جهت مشاهده امکانات سامانه مدیریت رزرواسیون تحت وب آس  کلیک کنید.