این مرکز با نیاز سنجی و در پاسخ به در خواست مشتریان محترم، نرم افزار هتلداری آس را در سه سطح “هتل” “هتل آپارتمان” و “مهمانپذیر” ارائه نموده است که این موضوع علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها  مشتری امکانات نرم افزاری متناسب با نیاز وی را در اختیار ایشان قرار می دهد.

1.هتلداری

1

2.هتل آپارتمان

1

3.مهمانپذیر

safeaval